Straaltjezon
Image default
Dienstverlening

Een flexibele zorgverzekering via HollandZorg

Gaat u als buitenlander binnenkort in Nederland aan het werk? Dan is het belangrijk dat u een juiste zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht, een aanvulling hierop kan wenselijk zijn. Als u meer wilt weten over zorgverzekering immigrant dan kunt u terecht bij HollandZorg. Hierbij krijgt u alvast wat algemene info.

Eerst een verblijfsvergunning

Wilt u in Nederland werken en komt u uit het buitenland? Dan bent u in principe verplicht om in ons land een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast is het belangrijk dat u beschikt over een verblijfsvergunning. Bent u afkomstig uit een land binnen de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan is zo’n vergunning niet nodig.

Bent u zelf afkomstig uit een ander land en de man of vrouw met wie u getrouwd bent uit een van de hierboven genoemde landen? U moet dan wel een verblijfsvergunning regelen. Een verblijfsvergunning is aan te vragen via de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft als taak zorg te dragen voor het vreemdelingenbeleid. De IND is gemachtigd om aanvragen van ‘vreemdelingen’ die in Nederland willen wonen en/of werken wel of niet goed te keuren.

European Health Insurance Card

De Europese gezondheidskaart, Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of ehic-kaart is een persoonsgebonden kaart. Het doel van de kaart is er voor te zorgen dat alle inwoners van de EU verzekerd zijn van noodzakelijke medische hulp in een andere lidstaat dan waar ze wonen.

Stel u woont in Frankrijk en bent op vakantie in Nederland. Tijdens uw vakantie valt u en breekt u uw been. U moet naar het ziekenhuis en dat brengt kosten met zich mee. Die kosten kunt u vergoed krijgen dankzij de ehic-kaart. Het behandelend ziekenhuis op de kaart ziet dat u afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Het is niet vanzelfsprekend dat u 100% van de kosten vergoed krijgt, soms gelden wettelijk vastgestelde percentages. Het idee achter de ehic-kaart is dat u in het geval van spoedeisende hulp niet eerst terug hoeft naar uw eigen land voor medische zorg.

https://www.hollandzorg.com/nl