Straaltjezon
Image default
Bedrijven

Ontdek kansen en bedreigingen van uw onderneming

U kan uw zaakjes interne wel op orde hebben, maar weet u wel wat de toekomst u gaat brengen? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikklingen, zowel positieve als negatieve. Het is van groot belang voor de continuiteit van uw onderneming. U kunt bij een goed toekomstbeeld uw interne organsitie hierop afstellen en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Een analyse van de externe omgeving is dus een vereiste. U kunt een externe adviesbureau een toekomst beeld laten schetsen, maar u kunt ook het heft in eigen hand nemen. In dit korte artikle bespreken we enkele bronnen die u hier kunnen gaan helpen…

Uw kansen:

Kansen (zowel als bedreigingen) zijn externe bedrijfsfactoren. Hier kunt u als individu helaas niet veel controle op uitoefenen. Wel kunt u deze goed analyseren en hier op inspelen.

Een geschikt en veelgebruikt model is het 5-krachten model van Porter. Deze analyse is speciaal ontworpen om de aantrekkelijkheid van uw branche te meten. Dit doet de analyse doormiddel van 5 factoren ( Afnemers, leveranciers, concurrentie, substituten en toetreders) door te nemen en deze een score te geven. Zo kunt u heel gestructureerd kansen ontdekken in de factoren die uw markt maken.

Natuurlijk blijft het niet bij de branche alleen. Trende en kansrijke ontwikkelingen kunnen zich ook voordoen in de zogenaamde “Macro” omgeving.  In dit geval heel nederland. Marktgroei en marktkrimp zijn zulke macro factoren. Deze kunt u vinden via bijvoorbeeld het CBS.

Behalve deze bronnen kunt u als ondernemer zelf wellicht nog het beste een beeld geven van kansrijke ontwikkelingen. Dit is echter niet altijd 100% betrouwbaar, omdat dit alleen vanuit uw perspectief is.

Denk bij externe kansen ook aan uw klanten. Doe bijvoorbeeld een klein marktonderzoekje onder bestaande klanten naar het merkimago. Een goed imago kan een grote kans betekenen voor toekomstige verkoop.

Uw bedreigingen:

Bij uw bedreigingen kunnen het het beknopt houden. We hoeven hier enkel de zelfde methode toe te passen als bij de kansen, alleen dan te zoeken naar bedreigingen. Probeer hier wel kritisch naar te kijken. Kansen lijken soms makkelijk op te sporen terwijl ondernemers bedreigingen dreigen te negeren. Een kritische blik kunnen wij van Scripted Consultancy bijvoorbeeld bieden. Wij bieden een gehele bedrijfsscan waarbij we ook direct kijken naar uw kansen en bedreigingen en deze in onze conclusies verwerken.

https://www.scriptedconsultancy.com/bedrijfsscan