Straaltjezon
Image default
Kinderen

Kom je wel of niet in aanmerking voor een vergoeding voor het kinderdagverblijf?

Het is mogelijk dat u als ouder kinderopvangtoeslag krijgt. Dit kan ook voor de ouders die in het buitenland werken of wonen. U kunt in aanmerking komen hiervoor als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang, dagopvang of buitenschoolse opvang gaat. Met kinderopvangtoeslag wordt bedoeld: een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden

Voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag moeten uw eventuele toeslagpartner en u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U onderhoudt uw kind in belangrijke mate. Of u ontvangt pleegouderbijdrage of kinderbijslag. 

  • Het gastouderbureau of kindercentrum waar uw kind naartoe gaat, moet geregistreerd zijn in het LRK, Landelijk Register Kinderopvang. Een voorbeeld van een niet geregistreerde kinderopvang is een oppas in een winkelcentrum. 

  • U beschikt over een schriftelijke overeenkomst met het gastouderbureau of kinderdagverblijf

  • Uw toeslagpartner en u beschikken beide over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

  • U bent werkende, studerende of volgt een traject bedoeld om werk te vinden. Of u volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling, verplicht. Hetzelfde geldt voor uw toeslagpartner.

  • Uw partner of u heeft een permanente indicatie vanuit Wlz, Wet langdurige zorg. Dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt is een voorwaarde hiervoor. 

Aanvullende regels

Er moet in ieder geval aan de basisvoorwaarden worden voldaan om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen. In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Deze zijn bijvoorbeeld: u wordt werkloos of u stopt met werken, u bent co-ouder. 

Kinderopvang is dicht

Alleen voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt, krijgt u kinderopvangtoeslag. Feestdagen zijn een uitzondering hierop. Het belangrijke is dat de opvanguren in het contract staan en de kinderopvang open is. Het telt niet of u wel of niet gebruikmaakt van de uren, maar of u ervoor hebt betaald. 

 

Gerelateerde artikelen

Waar vind je een goedkope luiertas?

Zorg voor je pasgeboren baby

Teksten en gedichten voor de geboorte